Redactie

Zie ook:
- Opdrachtgevers
- Educatieve titels

Eindredactie en projectcoördinatie

 

Opstarten
Wanneer zich een opdracht aandient, luistert Ariane van der Kleij eerst goed naar de wensen van de uitgever. Alle inhoudelijke en organisatorische kanten van een project worden bekeken en in kaart gebracht. In overleg levert zij overzichten van totaal­planningen, auteursinstructies en speciale afspraken. Een grondige analysefase vooraf leidt tot een efficiënte en plezierige samenwerking met alle betrokkenen.

Schrijven en redigeren
Daarna wordt het onderdeel van de methode volgens de schrijfinstructies geschreven en geredigeerd. Het proces van het schrijven en redigeren vindt plaats in fasen.

Tijdens de eerste schrijfronde onderzoekt Ariane de kopij op macroniveau. Zij kijkt of het concept van de methode en de didactiek goed in de kopij zijn verwerkt. Verder let ze op of de tekstonderwerpen en opdrachten aansluiten op het niveau van de leerling, voldoende aansprekend zijn en of deze in een logische structuur worden aangeboden. Ook zorgt zij ervoor dat de inhoud naadloos is gekoppeld aan de andere onderdelen van de methode.

In nauw overleg met de auteurs wordt de kopij in een tweede schrijfronde aangepast. Ariane controleert de kopij vervolgens op hoofdstuk-, alinea- of opdrachtniveau (mesoniveau).

Soms volgt daarna nog een derde schrijfronde. In de eindronde ondergaat de kopij nog één nauwkeurige tekstcontrole op microniveau. Ariane haalt de laatste taalfouten uit de tekst en zorgt ervoor dat elke zin uiteindelijk goed leesbaar en duidelijk is.

Coördineren
Het stimuleren en begeleiden van de auteurs staat tijdens het schrijfproces voorop. Op een vriendelijke manier houdt Ariane een vinger aan de pols en zorgt ervoor dat de voortgang vlot verloopt. Haar voorgestelde aanpassingen zijn goed afgewogen en houden steeds rekening met de doelgroep en het tekstdoel.

Aanleveren
De definitieve kopij wordt voorzien van een concreet ingevuld beeldplan en duidelijke opmaakaanwijzingen. De aangeleverde kopij is direct gereed voor opmaak.

Bureauredactie

Bij Ariane Taal kunt u ook terecht voor korte redactieopdrachten. Zij is een ervaren en bedreven persklaarmaker en corrector. Natuurlijk werkt ze volgens de huisregels en past ze de tekst volgens uw specifieke wensen aan. Fouten worden duidelijk in de kantlijn aangegeven en een lijst met redactionele bijzonderheden wordt bijgeleverd.

Schrijven

Ariane heeft ervaring in het schrijven van de volgende educatieve teksten: