Nederlands als tweede taal

Naast educatief redacteur is Ariane werkzaam als NT2-docent. In 2013 heeft zij de opleiding tot NT2-docent aan de VU met succes afgerond. Ze beschikt ook over het didactische BVE-diploma. Haar portfolio kunt u hieronder bekijken.

Zie ook: Portfolio

Achtergrond
Na 20 jaar redactiewerk ging het verlangen om les te geven en met mensen te werken steeds meer kriebelen. Ze koos uiteindelijk voor het beroep van NT2-docent omdat het goed aansluit bij haar docentenopleiding, werkervaring en persoonlijke interesses.
Haar interessegebieden zijn taal en andere culturen. Ze vindt het boeiend de Nederlandse samenleving te zien door de ogen van haar buitenlandse cursisten. Daarnaast voelt ze zich betrokken bij immigranten. Ze wil ze graag ondersteunen bij het moeizame integratieproces.

Motivatie
Ariane is een enthousiaste docent. Lesgeven betekent voor haar meer dan goed taalonderwijs bieden. Het motiveren van de cursisten staat bij haar voorop. Daarbij zorgt ze voor aansprekend lesmateriaal en afwisselende werkvormen. Doordat de cursisten actief deelnemen aan de lessen verloopt het leerproces niet alleen vlot maar wordt leren ook succesvol.

Doelgericht
Ariane verliest het leerdoel niet uit het oog. De lessen zijn altijd zinvol van inhoud. Daarbij houdt ze rekening met de wensen van de taalaanbieder en met die van de cursisten.